Forretningsbestemmelser

Generelle betingelser – værelsesbooking

Annulleringspolitik
Da vi er et mindre sted, kan booking af et værelse annulleres 30 dage forinden overnatningsdatoen med fuld refundering. Ved annullering senere end dette, vil det fulde beløb blive opkrævet.

Der fremsendes bekræftelse med booking nummer til den mailadresse, der er anført ved betaling.

Generelle betingelser omkring depositum og afbestilling ved Arrangementer/ Selskaber/Events/Lejrskoler

Depositum
For at give sikkerhed og tryghed for begge parter omkring en gensidig aftale af jeres arrangement indbetales ved reservation et depositum på 5.000 DKK

Senest 8 dage efter bekræftet reservation indbetales det resterende beløb.

Rengøring
Der er et obligatorisk rengøringsgebyr på 2.000 DKK som indbetales samtidig med restbeløbet.

Annullering
Indtil 3 måneder før dit arrangement kan det annulleres, dog tilbagebetales indbetalt depositum ikke. Ved annullering senere end 3 måneder før afholdelse, er der ingen tilbagebetaling.

Udeblivelse sidestilles med annullering.

Afbestilling eller ændring skal ske pr. e-mail til: cecillie@tunoe.dk

Erstatningsansvar
Tunø ø-ophold, Blåkærgård forbeholder sig ret til at opkræve betaling for genstande der ødelægges eller fjernes fra værelser eller Blåkærgårds andre lokaler og omgivelser.

Tunø ø-ophold, Blåkærgård er ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage fra værelset eller andre steder på Blåkærgård i øvrigt.

Værdigenstande efterladt/glemt på værelser på Blåkærgård opbevares i tre måneder efter afrejse. Skal vi eftersende genstande, sker dette mod betaling af den rette porto.

I øvrigt
Parterne er i øvrigt ansvarlige for overholdelse af booking-aftalen i henhold til dansk rets alm. regler med følgende undtagelser:

I tilfælde af force majeure og/eller andre ekstraordinære forhold, der ligger udenfor Blåkærgårds direkte kontrol – herunder bl.a., men ikke begrænset til, brand, vandskade, strejke/lockout og sygdom hos personale, er Blåkærgård berettiget til annullering af aftalen uden varsel og erstatningspligt.

Blåkærgårds erstatningsansvar for aftalens overholdelse kan aldrig overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke indirekte tab, såsom avancetab. Transport- og rejseomkostninger til alternativ indkvartering dækkes ikke.

Røgfrit område
Blåkærgård område er røgfrit. Rygning foregår ved vejen eller vi henviser til området væk fra huset, hvor det ikke er til gene for gæster. Mange tak på forhånd. 

Husdyr
Det er desværre ikke tilladt at medbringe husdyr i forbindelse med overnatning, dette af hygiejnemæssige årsager.
Til gengæld er du hjerteligt velkommen til at tage hund med i cafeområdet, hvis de er i snor og ikke er til gene for øvrige gæster.
Vi har altid vand og en godbid klar 🙂