Forretningsbestemmelser

Generelle betingelser – værelsesbooking

Annulleringspolitik
Da vi er et mindre sted, kan booking af et værelse annulleres 4 uger forinden overnatningsdatoen med fuld refundering. Ved annullering senere end dette, vil det fulde beløb blive opkrævet.

Generelle betingelser omkring depositum og afbestilling ved Arrangementer/ Selskaber/Events/Lejrskoler

Depositum
For at give sikkerhed og tryghed for begge parter omkring en gensidig aftale af jeres arrangement indbetales ved reservation et depositum på 5.000 DKK

Senest 8 dage efter bekræftet reservation indbetales det resterende beløb.

Rengøring
Der er et obligatorisk rengøringsgebyr på 2.000 DKK som indbetales samtidig med restbeløbet.

Forbrug
Forbrug af el, vand og varme afregnes separat og modregnes i depositum efter arrangementets afholdelse.
Der afregnes med følgende takster:
El/varme 3,5 DKK pr. KW time.
Vand 50,- DKK pr. m3

Annullering
Indtil 3 måneder før arrangementets start: Arrangementet kan annulleres dog tilbagebetales indbetalt depositum ikke. Senere end 3 måneder før arrangementet: Ved annullering af arrangement senere end 3 måneder før afholdelse, er der ingen tilbagebetaling.

Udeblivelse sidestilles med annullering.

Afbestilling eller ændring skal ske pr. e-mail til: cecillie@tunoe.dk

Erstatningsansvar
Blåkærgård forbeholder sig ret til at opkræve betaling for genstande der fjernes eller ødelægges fra værelset eller Blåkærgårds andre lokaler og omgivelser.

Blåkærgård er ikke ansvarlig for bortkomst eller tyveri af værdigenstande og bagage fra værelset eller andre steder på Blåkærgård i øvrigt.

Værdigenstande efterladt/glemt på værelser på Blåkærgård opbevares i tre måneder efter afrejse. Hvis vi skal eftersendelse genstande sker dette mod betaling af den rette porto.

I øvrigt
Parterne er i øvrigt ansvarlige for overholdelse af booking-aftalen i henhold til dansk rets alm. regler med følgende undtagelser:

I tilfælde af force majeure og/eller andre ekstraordinære forhold, der ligger udenfor Blåkærgårds direkte kontrol – herunder bl.a., men ikke begrænset til, brand, vandskade, strejke/lockout og sygdom hos personale, er Blåkærgård berettiget til annullering af aftalen uden varsel og erstatningspligt.

Blåkærgårds erstatningsansvar for aftalens overholdelse kan aldrig overstige bookingens samlede pris, og en eventuel erstatning omfatter ikke indirekte tab, såsom avancetab. Transport- og rejseomkostninger til alternativ indkvartering dækkes ikke.